These courses have been in active use before, but after combining the bilingual courses into one course, left only for those needing the certificate from earlier course completions.  

Nämä kurssit ovat olleet aktiivisessa käytössä aiemmin, mutta sen jälkeen, kun kaksikieliset kurssit yhdistettiin yhdeksi kurssiksi, ne on jätetty vain aiempien kurssisuoritusten sertifiointitodistusta tarvitsevien käyttöön.